Guvernul a aprobat Proiectul de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public

1 year ago 59

Demersul juridic coordonat de ADR şi MCID a avut în vedere transpunerea integrală în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public. Directiva a actualizat cadrul legislativ european, astfel încât acesta să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale, stimulând totodată inovarea digitală, în special în ceea ce priveşte inteligenţa artificială.

Obiectivele principale ale noii legislaţii vizează, pe de-o parte, utilizarea datelor disponibile din sectorul public pentru crearea unor produse, soluţii şi servicii IT inovative de către companiile private – în special întreprinderi mici şi mijlocii – şi, pe de altă parte, consolidarea liberei circulaţii a informaţiilor, facilitarea comunicării cu instituţiile publice şi transparentizarea activităţii administraţiei, pentru cetăţeni.

„Informaţiile din sectorul public reprezintă o sursă extraordinară de date care pot contribui la îmbunătăţirea vieţii fiecărui cetăţean, prin dezvoltarea de noi aplicaţii IT, dar şi prin îmbunătăţirea serviciilor şi a produselor. Utilizarea inteligentă a datelor, inclusiv prelucrarea lor prin intermediul aplicaţiilor de inteligenţă artificială, va contribui la transformarea digitală şi la evoluţia economiei digitale a României. Datorită accesului liber, direct şi complet la activitatea publică prin intermediul datelor deschise (Open Data), cetăţenii şi companiile vor beneficia de transparenţă în activitatea instituţiilor publice şi de monitorizarea directă a performanţei activităţii administraţiei”, a declarat Dragoş Vlad, preşedintele ADR.

Ulterior adoptării noii legislaţii de către Parlamentul României, ADR, ca organism de control imparţial în sfera datelor deschise, devine garantul accesului liber la datele deschise publicate de instituţiile guvernamentale şi este alături de cetăţean prin aplicarea standardelor Open Data faţă de toate instituţiile administraţiei centrale.

Acest proiect de lege este rezultatul a doi ani de eforturi susţinute ale ADR, care au presupus pre-consultări instituţionale, dezbateri în grupuri de lucru guvernamentale şi non-guvernamentale, precum şi un proces extins de consultare publică, în cadrul căruia au fost formulate propuneri şi observaţii din partea tuturor organizaţiilor implicate.

Open Data sunt acele date care trebuie să fie disponibile în mod gratuit publicului larg spre a fi folosite şi republicate după necesităţi, fără restricţii cu privire la drepturile de autor, patente sau alte mecanisme de control. Open Data se fundamentează pe 3 principii: transparenţă, participare şi colaborare.

Read Entire Article